Inom aromaterapi används eteriska oljor för att befrämja och upprätthålla fysiskt, psykiskt och själsligt välbefinnande. De eteriska oljornas läkande egenskaper har varit kända och använts i tusentals år, bland annat har man hittar rester av aromatiska ämnen i femtusen år gamla egyptiska gravar. I Europa har man använt eteriska oljor sedan medeltiden.

Vad är eteriska oljor?

Eteriska oljor är rena koncentrerade oljor som utvinns ur växtrikets blommor, blad, frukter, träslag med mera. Oljorna framställs på en rad olika sätt, varav det vanligaste är destillering. Den eteriska oljan finns i olika mängder i olika växter. För att t ex få fram 50 gram eterisk rosolja går det åt ca 100 kilo rosenblad. Oljornas sammansättning är mycket komplex. Rosoljan består av ungefär 400 kemiska ämnen, medan Tea-tree består av 36. Det är just den unika kombinationen av dessa ämnen som ger varje eterisk olja sin speciella påverkan på människans kropp och psyke.Vissa ämnen tas in via huden och transporteras med blodet till olika celler i olika delar av kroppen. Andra ämnen får vi in via luften vi andas; luktsignalerna förs till den del av hjärnan som kallas limbiska systemet – en av de mest primitiva regionerna i vårt medvetande där vi bland annat hittar kreativitet, känslor och minnen.

Hur använder man eteriska oljor?

De vanligaste sätten att använda oljorna är vid massage, bad, inhalation, kompresser, självapplikation och rumsarom. Eftersom oljorna är starkt koncentrerade måste de blandas ut i en vegetabilisk olja, kräm, lotion, schampo eller liknande innan de används på huden. Applicering av eteriska oljor genom massage är en metod som ger extra mycket genom de fysiska effekter som själva massagen ger.