Oshadhi startades av Dr Malte Hozzel, Aromaterapeut och grundare av Ayus GmbH samt aromterapikonferens center ” Orto de Provénço” i Provences höjder. 

Eteriska oljor kom in hans liv, boende med sin Franska fru i Frankrike, där eteriska är en del av det dagliga livet. Med litteratur av författare som René Gattefossé, Jean Valnet, Pierre Franchomme, var det enkelt för människor i Frankrike att förstå hur man använder eteriska oljor  som ett alternativ till den allopatiska vården eller bara som naturliga doftsättare i hemmet.

 Företaget startades i Tyskland 1990 efter nästan 20 års användande av eteriska oljor, i hemmet och på sina många resor runt i världen.

De stora medicinska experterna i den Vediska kulturen i Indien, kände väl till eteriska oljor, kallade det medicinska växtriket “Oshadhi” vilket betyder “bärare av ljus” ( bearer of light) eller “främjare av livskraften” ( promoter of the life force) Även i dessa äldre tider ansågs medicinska växter vara bärare av intelligens som triggar olika transformationer genom solljus: ett väldigt sant antagande när man tänker på fotosyntesen och de eteriska oljorna som kommer från denna process. Dessa eteriska oljor är i högsta grad kraftfulla substanser, som gynnar mänskligheten på många sätt.