Ayurveda är ett sanskritord som betyder “kunskap om livet” det är med andra ord en uråldrig filosofi som har sina rötter i Österländsk filosofi och vetenskap. “Ayur” betyder liv och “veda” betyder vetenskap eller kunskap. Det är ett traditionellt system om kunskap och hälsa som har runt 5000 år på nacken.

Inom Ayurveda har man ett annorlunda synsätt på sjukdomar än den västerländska medicinen. Synsättet är att sjukdomar påverkar både kropp och själ och vid behandling måste båda behandlas. Allt som påverkar själen, påverkar också kroppen.

Ayurveda är ett omfattande hälsosystem som innefattar allt från filosofi, psykologi, andlig insikt, astrologi, astronomi samt medicinsk vetenskap.

Inom Ayurveda förespråkar man läkeörter, aromaterapi( eteriska oljor) kost, massage, yoga, utrensnings och avgiftnings program och mycket mer som ger oss balans på ett säkert och tryggt sätt utan skadliga biverkningar. 

Läkekonsten grundar sig på idén om de tre doshorna eller tridosha. Vata, Pitta, Kapha.Ayurveda menar att allting i världen är en kombination av de tre doshorna och varje dosha kombineras av två element. Varav den ena dominerar över det andra.

En persons samtliga egenskaper dvs fysiska, mentala och emotionella kan beskrivas utifrån de tre doshorna.

Marma

Enligt Ayurveda är Marma ”The seat of Life”

Marmaterapi är en av de största hemligheterna för läkning inom Ayurvedan. Det är konsten att behandla speciella vitala punkter på kroppen. 

Marma punkter är energipunkter som, när de stimuleras, kan lösa upp blockeringar för att energin skall flöda fritt i kroppen.

När marma punkterna behandlas kan detta påverka våra kroppsfunktioner, avgifta, stärka, vitalisera, ge avslappning, påverka matsmältningen, synen, balansen mm. Marma punkterna kan även användas för att påverka Vata. Pitta och Kapha på ett kraftfullt sätt. Ayurveda nämner 107 olika punkter i kroppen som upprätthåller hälsa och balans.

Marma terapi täcker ett stort användningsområde, allt ifrån självhjälp/behandling till klinisk terapi som kräver utbildning med stor medicinsk erfarenhet och speciellt utbildade terapeuter.

Suksma Marma Therapy® (Suksma = delicate, gentle), utvecklad av Dr Ernst Schrott, inkluderar extremt försiktig stimulering av marma punkterna med olika tekniker. Marma olje blandningarna har utvecklats speciellt för Sukshma Marma Therapy®.

Dr Ernst Schrott, har skrivit ”book on marma therapy” som ger en fin översikt av varje marma punkt och hur de kan användas för självhjälp och partner behandlingar.